cuzzam.uzerine.com


Haber bülteni üyeliği

 

TÜRKİYE'DE  LEPRALI HASTA

Ülkemizde cüzzam hastalığı sosyal hastalıklar arasında sayılmaktadır. Her yeni bulunan hasta bu nedenle kayıt ve izleme altına alınmakta ve yaşamlarının sonuna kadar değişik gereksinimlerinin çözümlenmesi ve çevrelerinin kontrole açısından kayıt altında tutulmaktadır. Bu nedenle ülkemizde hasta sayısı söz konusu edilince kayıt altına alınmış bütün hastaların sayısı verilmektedir. Yaklaşık 20 yıl içinde yapılan çalışmalarla birlikte ön çalışmaların başladığı 1983 yılından günümüze kadar ülkemizde toplam 554 yeni hasta kayda alınmıştır (Grafik 1). Halen 2001 yılı sonu verilerine göre ülkemizde 2596 hasta bulunmakta ve izleme ve kontrol altında tutulmaktadır. Bu verilere göre hastaların yaş ortalaması 59.41?dir. Hastaların % 62.85'ini oluşturan 1631 hasta lepranın sakatlık sınıflamasına göre 2. derece (%60) ve daha üzerinde olmak üzere sakattır. Yine aynı verilere göre 2001 yılı sonunda lepra tedavisi süren hasta sayısı 35'dir. Kalan hastaların % 92'sine kombine tedavi uygulanmıştır.

Ancak gerçekten hastalığı taşıyan ve tedavi altında olan hasta sayısı çok azdır. Yine 2002 yılı sonunda tedavisi süren 30-40 kadar hasta vardır. Son yıllarda ülkemizde her yıl ortalama 10-15 yeni hasta saptanmaktadır. Bunlar genellikle eski hastaların çevrelerindeki uzun kuluçka süreli hastalardır. Çünkü ülkemizde basil taşıyan ve bunu yayan hasta çok azalmıştır. Bu nedenle her yıl saptanan hasta sayısı giderek azalmaktadır.

Bu hastaların tamamına yakını İstanbul Lepra Araştırma ve Uygulama Merkezi ile İstanbul Lepra Hastanesi'nin 1984 yılından bu yana yaptığı alan çalışmalarıyla evlerine gidilmek suretiyle kontrol edilmiş ve D.S.Ö'nün önerdiği tedavi rejimi ile tedavi edilmiştir.

YENI OLGULARIN YILALRA GORE DAGILIMI

Yıllar

Kadın

Erkek

TOPLAM

1980

29

34

63

1981

18

26

44

1982

10

29

39

1983

25

51

76

1984

40

62

102

1985

23

36

59

1986

21

35

56

1987

17

30

47

1988

15

20

35

1989

11

19

30

1990

15

23

38

1991

9

14

23

1992

2

12

14

1993

4

13

17

1994

8

14

22

1995

5

10

15

1996

11

10

21

1997

7

5

12

1998

9

12

21

1999

9

5

14

2000

5

10

15

2001

7

9

16

2002

1

6

7

2003

2

5

7

2004

4

3

7

TOPLAM

307

493

800

KAYIT ALTINDAKI HASTA SAYISI:  674

OLUM NEDENIYLE KAYITTAN DUSEN HASTA SAYISI: 126 (İSLEM Verileri)

 Lepra Prevalans Hızı, Türkiye, 1985-1999

YILLAR

YIL ORTASI NÜFUS SAYISI

SAPTANAN OLGU SAYISI

PREVALANS HIZI (Yüzbinde)

1985

50.306.000

3.812

7,60

1986

51.546.000

3.654

7,10

1987

52.845.000

3.614

6,80

1988

54.176.000

3.541

6,50

1989

57.426.316

3.466

6,00

1990

57.582.446

3.387

5,90

1991

57.736.288

3.319

5,70

1992

59.088.101

3.150

5,30

1993

60.384.474

3.057

5,10

1994

61.779.288

2.965

4,80

1995

63.206.510

2.838

4,50

1996

62.727.000

2.896

4,60

1997

63.745.000

2.797

4,50

1998

64.786.000

2.708

4,20

1999

65.819.000

2.546

3,87

Nüfuslar Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından yapılan projeksiyonlardır.

Editör Bilgileri

uzerine.com


Editöre Ulaşın

En Son Güncellenenler

ikinci-jeanpaul
freebsd
apiterapi
azdavay-bakirci
aramamotorlari
uyku
kazimkoyuncu

Uzerine.com Copyright © 2005 Uzerine.com
uzerine.com Ana Sayfa | Gizlilik Sözleşmesi | Üye Girişi